Ronjenje

Potonuli brodovi: Varese (13)


Talijanski trgovački parobrod Varese potonuo je 1915. godine dok je prevozio teret iz Trsta za Tunis. Zbog velikog nevremena koje je vladalo u to vrijeme na sjevernom Jadranu, kapetan je odlučio skloniti se u pulsku luku. Vozeći ka pulskoj luci naišao je na minu koja mu je raznijela pramac i brod je potonuo na mjestu na kojem se i danas nalazi. Za vrijeme ronjenja može se ulaziti u olupinu, koja je dosta široka i sigurna po cijeloj svojoj dužini.

Dubina mora: 42-43 m
Najveća dubina: 42 m
Najmanja dubina: 33 m
Dužina: 60 m
Širina: 9 m

» Karta potonulih brodova


Ronilački centri: Diving Rabac

Labin-Rabac

Ronilački centri: Girandella Diving

Labin-Rabac

Reefovi: Plaža Girandella (40)

Labin-Rabac

Ronilački centri: MZ Diving Centre

Labin-Rabac

Ronilački centri: Sv. Marina C.B.

Labin-Rabac
Prikaži