Ronjenje

Reefovi: Pal Pical (8)


Kružna pličina stepenastog oblika započinje kod usamljene plovne oznake »Meja«, na dubini od 3 metra. Roneći u smjeru juga stepenasto se dno kod svake stepenice spušta za 2 do 3 metra, sve do 18 metara dubine gdje počinje ravan pješčani teren. Na svakoj stepenici njezinih zidova nalaze se rupe koje su dom ugorima, hlapovima i drugim ribama koje se danju skrivaju u sjeni.

Dubina mora: 23 m
Najveća dubina: 18 m
Najmanja dubina: 3 m

Ronilački centri: Triton Diving

Ronilački centri

Ronilački centri: Morski Puz Diving Rovinj

Rovinj-Rovigno

Ronilački centri: Diving Rabac

Labin-Rabac

Ronilački centri: Girandella Diving

Labin-Rabac
Prikaži