Ronjenje

Reefovi: Kampanil mali (13)


Plićina nazvana po svom zvonastom obliku sa zapadne je strane ograđena lijepim zidom u kojem se nalaze pukotine i špiljice. U njemu obitava jedan od najvećih ugora i hlapova na našem području. Bogata je algama, morskim spužvama i koraljima. Vrh je ravan s par udolina ispunjenih pijeskom. Uron je u »plavo« pomoću sidrenog konopa. Najudaljeniji je od kopna te se može i kružno obroniti.

Dubina mora: 30 m
Najveća dubina: 26 m
Najmanja dubina: 16 m

Ronilački centri: Triton Diving

Ronilački centri

Ronilački centri: Morski Puz Diving Rovinj

Rovinj-Rovigno

Ronilački centri: Diving Rabac

Labin-Rabac

Ronilački centri: Girandella Diving

Labin-Rabac
Prikaži