More na stolu

Kvalitetna lokalna riblja hrana za jedinstveno gastronomsko iskustvo i zdravo djetinjstvo
Good local seafood for a unique gastronomic experience and a healthy childhood
EU projekt: GOOD SEAFOOD


Posebna gourmet ponuda u restoranima: 

Konoba Astarea

Istarska konoba Šantić

Konoba Silvano

Food & Wine Primizia


Dugoročna svrha EU projekta GOOD SEAFOOD je jačanje svijesti građana Općine Brtonigla-Verteneglio o važnosti konzumacije lokalnih vrsta riba te upoznavanje žitelja i posjetitelja s tradicionalnim kulinarskim receptima ovoga podneblja kako bi se potakla potrošnja lokalne ribe i drugih morskih organizama.

»» Opširnije o projektu: coloursofistria.com/dogadanja/more-na-stolu 

Prikaži