Znamenitosti

Ciborij biskupa Mauricija

Šesterostrani ciborij stajao je u krstionici novigradske katedrale koja se nalazila pokraj crkve. Izgled ciborija sačuvan je na crtežu L. Dufournya (1754-1818) koji ga je zatekao u ruševnom stanju. Njegova rekonstrukcija nije posve sigurna, a nije ni sačuvana u cijelosti.

Natpis na stranicama lukova spominje biskupa Mauricija, naručitelja ciborija, koji je kao istarski biskup zabilježen u pismu pape Hadrijana Karlu Velikom (datirano 776-780) kada i datiramo ciborij. Kompozicija i izbor motiva reljefnih ukrasa vrlo su karakteristični za ciborije općenito, a poglavito za one iz područja Veneta i Friulija.

Ciborij biskupa Mauricija, koji u istarskoj skulpturi nema paralela, gradila je radionica kojoj je sjedište, po svemu sudeći, bilo u Cividaleu i predstavlja posljednji odraz 'liutprandske renesanse', dvorske umjetnosti Langobarda na novom karolinškom dvoru.

Reprodukciju ciborija možete pogledati u Muzeju Lapidarium.

Prikaži