ISTRA INFO COVID-19 X

Crkve

Župna crkva Sv. Martina (Beram)

Malo je poznato da župna crkva Sv. Martina u Bermu pregrađena u neoromaničkom stilu početkom XX stoljeća ima iza današnjeg glavnog oltara potpuno sačuvano gotičko svetište jedne starije crkve iz 1431. sa freskama koje su starije od onih na Škriljinah. U tom se svetištu čuva i krstionica sa glagoljskim natpisom dok je u zid ugrađen kameni kasnogotički reljef s likom Sv. Martina izrađen u pučkoj maniri. Oltarnu sliku na platnu u novom dijelu crkve naslikao je hrvatski slikar Celestin Medović u XIX.st.

Prikaži