Ronjenje

Reefovi: Regata (12)

Kružnu pličinu ispred istoimenog otočića na otvorenom moru formirale su velike podvodne stijene koje se koncentrično prostiru do pijeska koji okružuje pličinu na dubini od 24 metra. Skrovište je hlapovima i ugorima, a u moru iznad šeke plivaju menule i druge ribe koje obitavaju u jatima. Uron započinje isključivo po konopu dolje, a povratak je po konopu gore.

Dubina mora: 24 m
Najveća dubina: 24 m
Najmanja dubina: 15 m

Prikaži