Znamenitosti

Glavna gradska vrata

Vrsar-Orsera

Ulice i trgovi

Vrsar-Orsera

Rimski magazin i nekropola

Vrsar-Orsera

U luci

Vrsar-Orsera

Ljetna rezidencija porečkih biskupa (Kaštel)

Vrsar-Orsera

Napušteni kamenolomi

Vrsar-Orsera

Stara romanička vrata

Vrsar-Orsera
Prikaži