Doživite Žminj

Žminjska kula

U 15. stoljeću popravljeni su gradski bedemi te su tada izgrađene i tri okrugle kule kod ulaza u grad, dok je pravokutna kula na sjeverozapadnom kutu kaštela, postojala i ranije. Kule su građene pod utjecajem tipa okruglih kula s kosom strminom na donjem dijelu, što podsjeća na kule koje su Mlečani gradili u 15. st. pri utvrđivanju kaštela i bedema gradova u Istri i Dalmaciji.

Jugozapadna i sjeverozapadna kula srušene su u vrijeme kad više nije bilo ratne bojazni. To se dogodilo u drugom desetljeću 18. st. prilikom proširenja župne crkve prema zapadu (1713.) i za gradnje njezina baroknog pročelja (1717.) Sjeveroistočna je kula srušena 1943. godine kada je Žminj bombardiran Drugom svjetskom ratu. Od kaštela je danas sačuvana samo jedna kula i dio južnog krila koji je ugrađen u župnu crkvu. Preostala kula dobila je balkon odmah nakon prestanka ratnih opasnosti (najvjerojatnije nakon Uskočkog rata, 1618. godine).

Danas se u kuli održavaju razne izložbe: izložba kućnih božićnih jaslica, Mali samanj u kuli, izložbe povodom pučke fešte Bartulje itd.

Prikaži