Kultura

Sentona, drevna božica Liburna

Krajem željeznog doba, na istoku Istre živjeli su Liburni, stari ilirski narod vještih pomoraca koji je štovao mahom ženska božanstva.

sentonaJedna od njih bila je Sentona, zaštitnica putnika.
Materijalni dokazi o kultu božice Sentone nađeni su na više mjesta u Labinu i Plominu te su i najbrojniji među nalazima što svjedoče o starim liburnijskim božanstvima.

Riječ je o zavjetnim kamenim žrtvenicima s latiničnim natpisima, a dio njih čuva se u Narodnom muzeju u Labinu.

Ovi su spomenici nastali u ranijem rimskom dobu - Liburni su tada već bili romanizirani i prihvatili latinično pismo, ali su pod okriljem rimske civilizacije koja ih je postupno asimilirala nastavili štovati svoja stara božanstva koja su se vremenom uklapala u politeistički vjerski sustav starih Rimljana.

sentona
Činjenica da su od Liburna sačuvani uglavnom dokazi o kultovima ženskih božanstava dovodi se u vezu s možebitnim matrijarhalnim uređenjem njihove zajednice.

Premda se o kultu božice Sentone malo zna, ona se u novije vrijeme valorizira kao važan element autohtone baštine Labina i njegove okolice.

» Posjetite Sentoninu stazu


Kolijevka glagoljaštva

Prikaži