Geološko paleontološki lokaliteti

Datule


Datule pokraj Barbarige protežu se na više od 400 hektara površine i proglašene su posebnim paleontološki rezervatom 1994. godine. Datule su prvo i za sada jedino nalazište gdje su otkriveni ostaci kostiju dinosaura na cijelom sredozemnom području, a ujedno su i jedino podmorsko nalazište.

Pronađene su fosilizirane kosti Sauropoda, četveronožnih dinosaura biljojeda, koji su u razdoblju donje krede bili jedni od najvećih dinosaura koji su živjeli na Zemlji. Dosad je identificirano 12 ostataka iz rodova Sauropoda, što daje širi međunarodni značaj nalazištu Datule, jer postoje realne mogućnosti opisa potpuno novih vrsta. Osim ostataka Sauropoda, značajno je da su pronađene okamine, odnosno fosili močvarne preslice, biljke kojom se dinosaur kao biljožder hranio.

T: +385 (0)52 351 520
info@natura-histrica.hr
www.natura-histrica.hr

Datule
Datule
Datule

Nacionalni park Brijuni

Jama-Grotta Baredine

Rt Kamenjak

Staza Vela draga - Učka

Cava di Monfiorenzo

Prikaži