Istarske freske

Crkva sv. Elizeja


Crkva sv. Elizeja smještena je u pitomom krajoliku sjeveroistočno od mjesta.
Mali, jednobrodni sakralni objekat s poligonalnom apsidom bizantskog tipa, nastao je na ruševinamakasnoantičkog seoskog dvorca u drugoj polovici 6. stoljeća. Na njemu se i danas mogu vidjeti izvorniarhitektonski elementi (npr. tranzene).
Iznad pročelja dizala se preslica vjerojatno na jedno zvono. Ispred crkve, 1956. godine otkriveno je više obiteljskih grobnica usiječenih u stijenu. U njima su, uz stakleno i zemljano posuđe, nađeni i metalni dijelovi nošnje.

Crkva sv. Elizeja
Crkva sv. Elizeja

Crkva Majke Bojže na Placu (Gračišće)

Središnja Istra

Crkva sv. Katarine, Svetvinčenat

Svetvinčenat

Crkva sv. Katarine, Vodnjan

Vodnjan

Crkva sv. Antuna Opata, Svetvinčenat

Svetvinčenat

Crkva sv. Antuna, Galižana

Vodnjan
Prikaži