Istarski kašteli

Kaštel u Momjanu


Danas tek ruševina, kaštel u Momjanu nalazi se iznad rijeke Dragonje, a poznat je i pod imenom kaštel Rota zbog obitelji Rota koja je bila vlasnik više stotina godina.

Kaštel u Momjanu, danas razrušen i bršljanom obrastao teško može dočarati moć i bogatstvo života koje ga je obilježilo. Nalazi se na nad dolinom rijeke Dragonje koja danas predstavlja granicu Hrvatske i Slovenije. Smješten na 280 metara nadmorske visine, dominira dolinom Dragonje od koje je odvojen usjekom potoka Poganja. 

Momjan se prvi put spominje 1035. godine, a darovnicom iz 1102. prelazi k akvilejskom patrijarhu. Gradnja utvrde počinje u prvoj polovici 13. stoljeća kada ga patrijarh ustupa Devinskim grofovima. Momjanski vlasnici, obitelj Woscalca Devinskog i sinovi, bili su poznati po prevrtljivosti i iskazivanju pripadnosti ovisno o interesima. U tu se karakteristiku lijepo uklapala njihova nepresušna želja za političkim funkcijama, a bili su poznati i po sporovima i sukobima sa susjedima. Često su ratovali i mijenjali strane između Goričkih grofova i akvilejskih patrijarha boreći se malo za jedne, malo za druge. Gotovo ukleti grad stalno je mijenjao vlasnike, bio založen, vraćan, ali uvijek važan i spominjan pa su u sljedećim desetljećima njime upravljali namjesnici Pietrapelose i Goričkih grofova.

Kaštel je 1548. godine kupio Simone Rota, pripadnik obitelji Rota iz Bergama koja se neposredno prije kupnje kaštela nastanila u Piranu. Rota je kaštel pregradio u trapezoidan oblik s kvadratnom kulom gdje obnavlja prostorije za stanovanje, podiže kapelu Sv. Stjepana i gradi novi kameni most. Sve do njegova napuštanja 1835. godine bio u rezidencijalnoj funkciji, da bi ga grofovi Rota prepustili zubu vremena, seleći se u udobniju palaču u selu. Budući da je dugo vremena vlasnik kaštela bila obitelj Rota, kaštel je poznat i pod imenom kaštel Rota. Danas na slavnu momjansku prošlost podsjeća tek ruševina kaštela.

Kaštel u Momjanu
Kaštel u Momjanu
Kaštel u Momjanu
Kaštel u Momjanu
Kaštel u Momjanu

Morosini-Grimani

Svetvinčenat

Kaštel u Roču

Kaštel Kožljak

Dvigrad

Kaštel u Humu

Prikaži