Rimska ostavština

Malo rimsko kazalište


Malo rimsko kazalište iz 1. stoljeća podignuto je uz padinu Kaštela, a moglo je primiti 4 do 5 tisuća gledatelja.

Antička Pula bila je iznimno visoko kulturno razvijena, što potvrđuje činjenica da je grad imao, uz amfiteatar, čak dva kazališta. Veliko rimsko kazalište nalazilo se van tadašnjih zidina grada, na padini Monte Zara. Nažalost kazalište nije sačuvano, osim nekoliko detalja.

Pula je imala i drugo, takozvano Malo rimsko kazalište, smješteno unutar zidina grada, na padini brežuljka ispod Kaštela, a datira se u 1. stoljeće naše ere. Prostor je bio podijeljen na scenu i proscenu gdje se glumilo, na orkestru i gledalište, odnosno caveu.  Kazalište je bilo polegnuto na padinu brijega, što je karakteristika grčkih kazališta. Od Malog rimskog kazališta ostali su sačuvani temelji scenske zgrade i dio polukružnog gledališta, no u antička vremena kazalište je zauzimalo veći prostor nego što je danas vidljivo, jer arheološka istraživanja nikada nisu dovršena. Pretpostavlja se da je moglo primiti između 4 i 5 tisuća gledatelja, što je u ono vrijeme cjelokupno stanovništvo Pule. Danas, kao i u rimsko doba, do kazališta vode dvojna vrata, a ispred njega nalazi se Arheološki muzej Istre, u kojem se nekada nalazila njemačka gimnazija.

T: + 385 (0)52 351 300
info@ami-pula.hr
www.ami-pula.hr

Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište

Arheloško nalazište Lorun (Loron)

Arena

Lokalitet Vižula

Betiga

Mozaik kažnjavanja Dirke

Prikaži