Rimska ostavština

Lokalitet Vižula


Vižula pokraj Medulina bila je naseljena od neolitika pa sve do srednjeg vijeka, no svakako najznačajnija je rimska vila koja se od obale terasasto uzdizala.

Vižula je arheološki lokalitet pokraj Medulina za koji je nedvojbeno potvrđeno da je bio naseljen od neolitika do ranog srednjeg vijeka. Otkrivani su ostaci neolitičkog naselja poput koliba od šiblja oblijepljenih zemljom i blatom, kao i ulomci keramike i dijelovi posuđa. Ipak najznačajnija je rimska vila koja se sustavno istražuje, a datira se u 1. - 2. stoljeća. Utvrđene su tri faze gradnje sve do 6. stoljeća, a zdanje se terasasto uzdizala od obale, dok je njen donji dio danas pod morem, gdje se naziru i ostaci pristaništa. Vila je bila patricijski i carski rezidencijalni ljetnikovac

Ostaci sačuvane arhitekture govore da je vila bila trijemom otvorena prema moru čiji je pod djelomično ukrašen mozaikom, a osim toga vidljivi su i jasni obrisi bazena, vodospreme, sanitarnog čvora, olovne i zidane kanalizacije. Na zapadnoj strani poluotoka Vižule smješten je stambeni rezidencijalni dio vile, a na jugoistočnoj pristanište sa skladišnim prostorima i kućama za poslugu i robove. Zanimljiv je nalaz podnog mozaika koji uz crno-bijele kombinira keramičke i kockice od plavog kamena složene u geometrijske likove. 

Pronađeni ostaci infrastrukture govore da se u vili živjelo vrlo komotno, imala je sustav podnog grijanja kakav se koristi i u suvremenoj gradnji. Vižula ima dobre izglede da postane arheološki park u pravom smislu riječi nakon što istraživači zaokruže cjelinu svojih nalaza. A istražili su i obližnju nekropolu u kojoj je u dva navrata iskopano više stotina grobova različitih vrsta ukopa, s kosturima i žarama, nakitom i staklenim bočicama s inicijalima.

» Posjetite Arheološki park Vižula

Lokalitet Vižula
Lokalitet Vižula
Lokalitet Vižula
Lokalitet Vižula
Lokalitet Vižula
Lokalitet Vižula
Lokalitet Vižula
Lokalitet Vižula

Arena

Betiga

Mozaik kažnjavanja Dirke

Ladanjska rimska vila u zaljevu Verige

Rimski raster ulica

Prikaži