Rimska ostavština

Mozaik kažnjavanja Dirke


Mozaik kažnjavanja Dirke pronađen je u blizini crkve Sv. Marije Formoze. Veličanstveni mozaik podijeljen je na dva dijela, a mitološka tema kažnjavanja Dirke iznimno je rijetka.

Nakon Drugog svjetskog rata, kada su se raščišćivale ruševine bombardiranja, otkriven je veličanstven mozaik koji prikazuje mitološku temu kažnjavanja Dirke. Pronađen je u blizini crkve Sv. Marije Formoze, kao dio okućnice u Ulici Sergijevaca, na dubini od oko dva metra. Mozaik je pokrivao pod u središnjoj prostoriji jedne rimske stambene kuće, a datira se u 2. ili 3. stoljeće.

Površina mozaika od čak 65 kvadratnih metara, sastavljena je od dva dijela s 40 polja koje okružuje meandrom ornamentiran obrub. Desni, manji dio podijeljen je na šesterokute omeđene dvobojnom pletenicom, unutar kojih su motivi faune i flore. Lijevi dio sastoji se od devet nejednakih pravokutnika u čijem je središtu najveće polje s prikazom dva mladića kako drže bika za rogove i žene koja se nalazi ispod njih. Na ostalim kvadratima prikazani su kompleksni geometrijski motivi sa životinjskim detaljima.

Središnji prikaz je mitološka tema kažnjavanja Dirke, koja je u umjetnosti rijetka, stoga ovaj mozaik predstavlja jedan je od najljepših antičkih mozaika na svijetu. Jedina dva do sada poznata prikaza su Farneški bik koji se čuva u Napulju te Dirka, poznata kao dio serije zidnih slika iz Vatikanskih muzeja.

Mit kaže da se Antiopa, Dirkina sestrična, zaljubila u Zeusa s kojim je začela i rodila blizance, Amfiona i Zeta. Dirka je zbog silne ljubomore zatvorila Antiopu u tamnicu, a sinove joj je prognala da lutaju šumom, sve dok se Zeus nije smilovao i poslao pastira za skrbnika. Nakon mnogo godina, tijekom Dionizijevih svečanosti, majka i sinovi su se sreli, a Dirka misleći da sinovi neće prepoznati Antiopu, naređuje im da dovedu bika i svežu majku kako bi je životinja rastrgala. Zeus preko pastira obavještava mladiće da je riječ o njihovoj majci te oni mijenjaju mišljenje, vežući Dirku umjesto Antiope. Pulski mozaik uprizoruje upravo trenutak kada Amfion i Zet dovode bika pred svezanu Dirku.

Konzerviran i restauriran, ostavljen je na istome mjestu gdje se može vidjeti i danas.

Ulica Benediktinske opatije 13, HR-52100 Pula-Pola

Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke
Mozaik kažnjavanja Dirke

Arena

Lokalitet Vižula

Betiga

Ladanjska rimska vila u zaljevu Verige

Rimski raster ulica

Prikaži