Rimska ostavština

Herkulova vrata


Herkulova vrata u Puli nalaze se između dvije okrugle, vjerojatno srednjovjekovne kule. Arhitektonski skromna vrata izgrađena su od neprofiliranih kamenih blokova na čijem je vrhu, iako jedva prepoznatljiva, uklesana Herkulova glava na kojoj se razaznaju brada, kovrčava kosa i toljaga. Moguće je kako se radi o zaštitnom znaku grada, čemu u prilog ide činjenica da je puno ime rimske Pule bilo Colonia Iulia Pollentia Herculanea.

Nažalost, oštećen je povijesno vrlo značajan natpis koji se nalazi uz toljagu na kojemu se spominju imena dva rimska činovnika Luciusa Calpurniusa Pisa i Gaiusa Cassiusa Longinusa. Prema izvorima prvi je bio tast Julija Cezara, odnosno otac njegove žene Kalpurnije, a drugi brat istoimenog Kasija Longina koji je sudjelovao u Cezarovom ubojstvu, a njih je najvjerojatnije rimski Senat poslao u pulski zaljev, ne bi li na ovom području, zapovijedajući skupinom kolonista, ustrojili i sagradili koloniju. Znameniti je događaj karakterističan za razdoblje od 47. do 44. godine prije Krista kada je ujedno i nastala Pula kao naselje s gradskim značajkama. 

Herkulova vrata nisu bila bogato dekorirana i gotovo se ne razlikuju od vanjskog plašta pulskih gradskih bedema, stoga je vrlo vjerojatno da za vrijeme vladavine Rima nisu bila od velike važnosti. Gornja gradska kružna ulica prolazila je ovim vratima, njezin nakošeni položaj uvjetovao je i položenu osovinu vrata u odnosu na smjer bedema. Poput dvojnih vrata, iskopana su početkom 19. stoljeća, a tridesetih godina 20. stoljeća očišćena su i konzervirana, a danas su ulaz Zajednice Talijana u Puli.

Carrarina 1, HR-52100 Pula-Pola
T: +385 (0)52 218 682

Herkulova vrata
Herkulova vrata
Herkulova vrata
Herkulova vrata
Herkulova vrata
Herkulova vrata
Herkulova vrata
Herkulova vrata

Arheloško nalazište Lorun (Loron)

Arena

Lokalitet Vižula

Betiga

Mozaik kažnjavanja Dirke

Prikaži