ISTRA INFO COVID-19 X  

Prirodne atrakcije

Palud: ornitološki park

U uvali Palud, 8 kilometara jugozapadno od Rovinja, nalazi se za sada jedini ornitološki park u Istri.


Palud je prirodna depresija u neposrednoj blizini mora, koja se, zbog pritjecanja vode s okolnih brda i zaravni i iz izvora na sjevernoj strani, pretvorila u močvaru.

Godine 1906., kada je u Barbarigi, djelovala austro-ugarska vojna baza, od močvare do mora prokopan je kanal dužine 200 metara. Na taj se način željelo povećati salinitet vode u močvari i time onemogućiti razvijanje ličinki komaraca koji su bili prijenosnici malarije.

Spajanjem močvare i mora, Palud je dobio nove stanovnike. Naselili su ga, naime, cipli i jegulje, ribe koje vole boćate vode, a stariji stanovnici Rovinjštine spominju da se u močvari moglo naći i drugih riba, koje su tu došle u potrazi za hranom. Bogatstvo vrsta i broja ptica koje ovdje stalno ili povremeno obitavaju najznačajnija je odlika ove močvare.

Radno vrijeme 2021:
I - VI: 08:00 - 19:00
VII - VIII: 08:00 - 21:00
IX - XII: 08:00 - 19:00

Informacije:
individualni obilasci (bez stručnog vodstva) se ne naplaćuju
organizirani obilazak uz najavu

Ulaznice za stručno vođenje:
Odrasli: 30 kn
Djeca vrtićkog uzrasta i umirovljenici: 15 kn
Djeca školskog uzrasta: 25 kn

Promatranje ptica uz stručno vodstvo:
Za skupine od najviše 8 osoba (po grupi) u trajanju od 2 sata
Uz najavu
U cijenu je uključena oprema za promatranje ptica.

Odrasli: 50 kn
Djeca do 15 godina: 40 kn

Kontakti:
Javna ustanova Natura Histrica
JU-EP Natura Histrica
Riva 8, HR-52100 Pula-Pola
info@natura-histrica.hr
www.natura-histrica.hr
T. +385 (0)52 351 528

Prikaži