ISTRA INFO COVID-19 X

Prirodne atrakcije

Palud: ornitološki park

U uvali Palud, 8 kilometara jugozapadno od Rovinja, nalazi se za sada jedini ornitološki park u Istri.


Palud je prirodna depresija u neposrednoj blizini mora, koja se, zbog pritjecanja vode s okolnih brda i zaravni i iz izvora na sjevernoj strani, pretvorila u močvaru.

Godine 1906., kada je u Barbarigi, djelovala austro-ugarska vojna baza, od močvare do mora prokopan je kanal dužine 200 metara. Na taj se način željelo povećati salinitet vode u močvari i time onemogućiti razvijanje ličinki komaraca koji su bili prijenosnici malarije.

Spajanjem močvare i mora, Palud je dobio nove stanovnike. Naselili su ga, naime, cipli i jegulje, ribe koje vole boćate vode, a stariji stanovnici Rovinjštine spominju da se u močvari moglo naći i drugih riba, koje su tu došle u potrazi za hranom. Bogatstvo vrsta i broja ptica koje ovdje stalno ili povremeno obitavaju najznačajnija je odlika ove močvare.

Radno vrijeme:
01.01. - 30.06.2023: 08:00 - 19:00
01.07. - 31.08.2023: 08:00 - 21:00
01.09. - 31.12.2023: 08:00 - 19:00

Informacije:
individualni obilasci (bez stručnog vodstva) se ne naplaćuju
organizirani obilazak uz najavu

Kontakti:
Javna ustanova Natura Histrica
JU-EP Natura Histrica
Riva 8, HR-52100 Pula-Pola
info@natura-histrica.hr
www.natura-histrica.hr
T. +385 52 351 528


Jama Baredine

Poreč-Parenzo

Spilja Mramornica

Brtonigla-Verteneglio

Špilja Feštinsko kraljevstvo

Žminj

Otočje Brijuni: otočje djevičanske ljepote

Pula-Pola

Romualdova pećina

Kanfanar
Prikaži