Prirodne atrakcije

Jedinstvene igre prirode: zaštićeni dijelovi

Spilja Mramornica

Brtonigla-Verteneglio

Jama Baredine

Poreč-Parenzo

Romualdova pećina

Kanfanar

Pazinska jama

Središnja Istra

Špilja Feštinsko kraljevstvo

Žminj

Limski kanal

Rovinj-Rovigno

Park šuma Zlatni rt

Rovinj-Rovigno

Palud: ornitološki park

Rovinj-Rovigno

Motovunska šuma i Istarske toplice

Motovun-Montona

Kašteljir

Kanfanar

Rt Kamenjak i Medulinski arhipelag

Medulin

Otočje Brijuni: otočje djevičanske ljepote

Pula-Pola

Park prirode Učka i Vela draga

Buzet
Prikaži