Zdravstvene usluge turistima

Zdravstvene usluge

Zdravstvena zaštita turista
Bolnice i klinike postoje u svim većim gradovima u Hrvatskoj, a ambulante i ljekarne u svim mjestima.

Državljani Europske unije koji su na putovanju u Hrvatskoj ili se iz nekog drugog razloga u Hrvatskoj nalaze samo privremeno, a obvezno su osigurani u jednoj od država članica Europske unije, imaju pravo na korištenje neophodne zdravstvene zaštite osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja, uz plaćanje participacije.
Troškovi medicinskih usluga pruženih osobama koje dolaze iz zemalja s kojima Hrvatska nema ugovore, naplaćuju se direktno korisniku prema cjeniku koštanja. Izvanbolnička hitna medicinska pomoć u djelatnosti hitne medicine uključuje hitni prijevoz (kopnenim, vodenim i zračnim putem).
Turisti također mogu koristiti i usluge privatnih doktora i zubara uz plaćanje pune cijene svih medicinskih usluga.
»» www.hzzo.hr
»» Europska kartica zdravstvenog osiguranja: dodatne informacije

Dežurna ljekarna za hitne slučajeve (0-24h), nalazi se u Puli:
Ljekarna Centar, Giardini 14, T. +385 52 222544, centar@istarske-ljekarne.hr

194 Hitna medicinska služba
Pozovite broj 194 samo kada je život ugrožen, tada hitna služba dolazi u najkraćem roku
Za sve ostale slučajeve gosti mogu dobiti pomoć:
- u najbližoj turističkoj ambulanti (www.idz.hr)
- u najbližoj ambulanti Istarskih domova zdravlja tijekom radnog dana (www.idz.hr)
- vikendom u Općoj bolnici Pula
- noću, pozivom na broj 194

Ostanite u stalnom kontaktu osobno telefonom sa službom 194 i pacijentom u slučaju potrebe, jer raspolaganje informacijama o događaju od izuzetne je važnosti.
Dok čekate na intervenciju za pacijenta, neka njegova pratnja  pripremi:
- osobnu iskaznicu ili putovnicu
- Europsku karticu zdravstvenog osiguranja, policu putnog osiguranja, gotovinsku karticu
ili novac za podmirivanje troška intervencije

 

Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju  na temelju važeće iskaznice HZZO-a. U nastavku teksta nalaze se informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista.

 

U slučaju hitnih stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194
(naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neubičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima)

U slučaju nekog akutnog stanja, a izvan radnog vremena turističke ambulante ili ambulanti obiteljskih liječnika, hitna medicinska skrb biti će pružena u ispostavama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije od 0-24 sata.
Lokacije ispostava hitne medicinske službe u Istri i sve ostale informacije možete pronaći na web stranici Zavoda za hitnu medicinu: https://zhmiz.hr/

 

U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život potražite pomoć liječnika kojeg ćete pronaći preko web stranice Istarskih domova zdravlja ili u turističkim ambulantama
(stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima … )

Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Ispostave) možete pronaći informaciju o vama najbližim liječnicima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.

Radnim danima i subotom ujutro turiste primaju liječnici obiteljske medicine u ispostavama Istarskih domova zdravlja. U njima pacijent uslugu može dobiti na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili uslugu mora platiti.

Dodatne ordinacije opće medicine, tzv. turističke ambulante organiziraju se u Poreču, Rovinju, Labinu, Puli i Umagu u glavnim zgradama ispostava IDZ-a.
Sve informacije o radu turističkih ambulanti nalaze se na mrežnim stranicama Istarskih domova zdravlja, koja se ažurira na dnevnoj bazi www.idz.hr.


U slučaju potrebe za uslugama pedijatra, ginekologa ili stomatologa potražite njihov kontakt preko web stranice Istarskih domova zdravlja

Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Djelatnosti) možete pronaći informaciju o vama najbližim pedijatrima, ginekolozima i stomatolozima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.

Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula, Santoriova 24A.


A
ko je pacijent obavio liječnički pregled i upućen je u bolnicu …

Opća bolnica Pula na lokaciji Santoriova 24A, Pula zbrinjava hitna stanja kojima je neophodna hitna dijagnostička obrada ili hitan terapijski postupak putem sustava hitnih ambulanti: objedinjeni hitni bolnički prijem te hitne ambulante iz djelatnosti pedijatrije, ginekologije, infektologije i psihijatrije, laboratorijske, transfuzijske i radiološke dijagnostike.

Bolničke službe koje NE pružaju uslugu hitnih pregleda: dermatovenerologija, fizikalna medicina, nuklearna medicina, patologija i citologija.

Sve ostale informacije mogu se naći na web stranici www.obpula.hr


A
ko je pacijentu potrebna dežurna ljekarna, sve informacije o tome možete pronaći na web stranici Istarskih ljekarni  

Ljekarna Centar, Giardini 14, Pula otvorena je svakoga dana 24 sata (noćno dežurstvo).
Radno vrijeme i adresa svih ostalih ljekarni mogu se pronaći na web stranici
www.istarske-ljekarne.hr
 


A
ko su potrebne hitne usluge epidemiološke službe, mikrobiološke službe ili hitna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija podaci o kontaktima dežurnih službi dostupni su na broju 112

Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije: www.zzjziz.hr 


Ako je pacijent doživio traumu lokomotornog sustava, posjekotinu ili postoji sumnja na prijelom kosti, uslugu može dobiti i u Bolnici „Martin Horvat“ u Rovinju

U Bolnici "Martin Horvat" Rovinj radi ambulanta za traumatologiju lokomotornog sustava koja je otvorena svakog radnog dana od 8:00 do 15:30 sati. Kontakt: +385 52 811 011 ili +385 52 537 126.

Sve dodatne informacije mogu se naći na web stranici www.bolnica-rovinj.hr

»» Zdravstvene usluge [pdf]

Prikaži