Zdravstvene usluge turistima

Zdravstvene usluge

Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju  na temelju važeće iskaznice HZZO-a. U nastavku teksta nalaze se informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista.

 

* U slučaju hitnih stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje 
(naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neubičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima)

                                             … pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194

U ispostavama Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije rade ambulante koje pružaju skrb svim hitnim bolesnicima od 0-24 sata kao i ne-hitnim akutnim bolesnicima izvan radnog vremena turističke ambulante ili obiteljskog liječnika.
Lokacije tih ambulanti po Istri i sve dodatne informacije možete pronaći na web stranici Zavoda za hitnu medicinu: https://zhmiz.hr/

 

* U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život
(stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima … )

    … potražite pomoć liječnika kojeg ćete pronaći preko web stranice Istarskih domova zdravlja ili u turističkim ambulantama

Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Ispostave) možete pronaći informaciju o vama najbližim liječnicima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.

Dodatne ordinacije opće medicine, tzv. turističke ambulante organiziraju se tijekom ljeta u Umagu, Poreču, Rovinju, Labinu i Puli u glavnim zgradama ispostava IDZ-a. U njima pacijent uslugu može dobiti na temelju putnog ili privatnog osiguranja, ili uslugu mora platiti.

Labin
15.06. - 31.08. Ponedjeljak - petak: 09:00 - 17:00
052 650 994

Poreč-Parenzo
10.05. - 05.06. i 16.09. - 30.09. Ponedjeljak - subota: 09:00 - 17:00
06.06. - 15.09. Ponedjeljak - nedjelja: 09:00 - 21:00    
052 426 461

Pula-Pola
01.06. - 30.06. Ponedjeljak - subota: 10:00 - 18:00    
01.07. - 31.08. Ponedjeljak - nedjelja: 09:00 - 21:00    
052 210 805

Rovinj-Rovigno
18.05. - 31.05. Pon, sri, čet, pet: 08:00 - 15:00, Sub, ned: 09:00 - 21:00
01.06. - 15.09. Ponedjeljak - nedjelja: 09:00 - 21:00
052 840 702

Umag-Umago
05.06. - 31.08 Pon, sri, pet, sub, ned: 08:00 - 22:00; Uto, čet: 08:00 - 15:00
052 702 203

* U slučaju potrebe za uslugama pedijatra, ginekologa ili stomatologa potražite njihov kontakt preko web stranice Istarskih domova zdravlja

Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Djelatnosti) možete pronaći informaciju o vama najbližim pedijatrima, ginekolozima i stomatolozima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.

Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula, Zagrebačka 30. 


* A
ko je pacijent obavio liječnički pregled i upućen je u bolnicu …

Opća bolnica Pula, Objedinjeni hitni bolnički prijem na lokaciji Aldo Negri 6, Pula zbrinjava hitna stanja iz djelatnosti: interne medicine, kirurgije, neurologije, laboratorija, radiološke dijagnostike i transfuzijske medicine.

Opća bolnica Pula na lokaciji Zagrebačka 30, Pula zbrinjava hitna stanja iz djelatnosti:
infektologije, psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, pedijatrije i ginekologije.

Bolničke službe koje NE pružaju uslugu hitnih pregleda: dermatovenerologija, fizikalna medicina, nuklearna medicina, patologija i citologija.

Sve ostale informacije mogu se naći na web stranici www.obpula.hr


* A
ko je pacijentu potrebna dežurna ljekarna, sve informacije o tome možete pronaći na web stranici Istarskih ljekarni  

Ljekarna Centar, Giardini 14, Pula otvorena je svakoga dana 24 sata (noćno dežurstvo).
Radno vrijeme i adresa svih ostalih ljekarni mogu se pronaći na web stranici
www.istarske-ljekarne.hr
 


* A
ko su potrebne hitne usluge epidemiološke službe, mikrobiološke službe ili hitna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija podaci o kontaktima dežurnih službi dostupni su na broju 112

 Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije: www.zzjziz.hr 

U Bolnici "Martin Horvat" Rovinj radi ambulanta za traumatologiju lokomotornog sustava koja je otvorena svakog radnog dana od 8:00 do 15:30 sati. Kontakt: 052 811 011 ili 052 537 126.

Sve dodatne informacije mogu se naći na web stranici www.bolnica-rovinj.hr

 

Prikaži