ISTRA INFO COVID-19 X  

Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Dvoja gradska vrata u Motovunu


Motovun je srednjovjekovni gradić s najbolje sačuvanim gradskim zidinama u Istri, a budući da sa zapadne strane zidine formiraju dva obrambena pojasa, u grad se ulazi kroz dvoja vrata. Vanjska gradska vrata u svom prolazu čuvaju lapidarij s antičkim i srednjovjekovnim natpisima i reljefima, dok unutrašnja su ranogotičkih obilježja.

Iznad glavnih gradskih vrata podignuta je u 16. stoljeću visoka kula koja je građanima Motovuna ulijevala sigurnost, a neprijateljima strahopoštovanje. Kula je poznata i pod imenom Nova vrata, a naziv dobivaju još u 17. stoljeću kada su 1607. godine obnovljena pod vlašću podestata Marca Pasqualagia. Kula i komunala palača bile su međusobno povezane, kroz nju kula je bila povezana i sa zidinama citadele.

Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu
Dvoja gradska vrata u Motovunu

Buje - Buie

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Prikaži