Nautički turizam

Turistička pristojba za nautičare


Online plaćanje turističke pristojbe za vlasnike ili korisnike plovila:
»» nautika.evisitor.hr

Turistička pristojba koja je dio davanja i obveza plaćanja nautičara te koju su nautičari prije plaćali u lučkim kapetanijama i ispostavama, plaća se online putem portala. Portal od 2021. godine predstavlja jedini način plaćanja turističke pristojbe u nautici.

Turističku pristojbu možete platiti:
prema dužini plovila (paušalna turistička pristojba)
ili prema broju osoba koje će boraviti na plovilu (turistička pristojba po noćenju).

Prijavom na portal dobiva se link na upisani e-mail kojim se ubuduće može prijavljivati na portal. Ispunite sve podatke i platite karticom. Portal podržava plaćanja putem svih najpoznatijih svjetskih kartičnih brandova, a nakon izvršenog plaćanja turističke pristojbe nautičar će dobiti potvrdu na svoju email adresu koju mora čuvati tijekom cijelog boravka na plovilu.

Informacije i cjenik u pdf-formatu:
HR | hrvatski
EN | engleski
DE | njemački
IT | talijanski
CZ | češki
FR | francuski
HU | mađarski
NL | nizozemski
PL | poljski
SI | slovenski

 

Ostale obveze i plaćanja nautičara:
Vlasnik ili korisnik stranog plovila dužan je prijaviti boravak ili plovidbu najbližoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije radi reguliranja njegove obveze plaćanja naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja za vrijeme boravka i plovidbe u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske.
»» https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard

 

»» Korisne informacije za nautičare
»» Vaša sigurna luka: Istra

Vaša sigurna luka: Istra

Marina Polesana

Pula

Korisne informacije za nautičare

Marina Poreč

Poreč

Port NP Brijuni

Pula
Prikaži