Prirodne atrakcije

Jedinstvene igre prirode: zaštićeni dijelovi

U Istri, pored jedinog nacionalnog parka, otočja Brijuni, postoji još nekoliko različitih kategorija zaštite pojedinih dijelova prirode.


Planinski masiv Učka, ujedno i najviša točka Istre, proglašen je parkom prirode jer je na tom području pronađeno više zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Kao posebni rezervati šumske vegetacije vode se Motovunska šuma i šuma Kontija, posebni morski rezervat u moru su more i podmorje Limskog kanala, a posebni paleontološki rezervat su Datule kod Barbarige.

U Istri postoji šest park šuma, deset zaštićenih dijelova krajolika, dva botanička, jedan zoološki, tri geomorfološka i jedan geološki spomenik prirode te šest spomenika parkovne arhitekture.

 

  Naziv Kategorija Godina zaštite
1. Brijuni nacionalni park 1983.
2. Motovunska šuma posebni rezervat šumske vegetacije 1963.
3. Kontija posebni rezervat šumske vegetacije 1964.
4. More i podmorje Limskog kanala posebni rezervat u moru 1980.
5. Datule, Barbariga posebni paleontološki rezervat 1994.
6. Palud-Palù posebni ornitološki rezervat 2001.
7. Kamenolom Fantazija - Cava Monfiorenzo geološki spomenik prirode 1987.
8. Vela draga pod Učkom geomorfološki spomenik prirode 1964.
9. Jama Baredine geomorfološki spomenik prirode 1986.
10. Markova jama geomorfološki spomenik prirode 1986.
11. Pincinova jama zoološki spomenik prirode 1986.
12. Pinije u Karojbi spomenik prirode 1966.
13. Javor na stanciji Bašarinka spomenik prirode 1992.
14. Stablo čempresa u Kašćergi spomenik parkovne arhitekture 1972.
15. Dva stabla glicinije u Labinu spomenik parkovne arhitekture 1972.
16. Skupina stabla oko crkvice sv. Ane, Červar spomenik parkovne arhitekture 1973.
17. Dvored čempresa na groblju u Rovinju spomenik parkovne arhitekture 1969.
18. Skupina drveća na groblju u Poreču spomenik parkovne arhitekture 1992.
19. Skupina drveća na groblju u Vrsaru spomenik parkovne arhitekture  1992.
20. Gračišće - Pićan značajni krajobraz
1973.
21. Labin - Rabac - Prklog značajni krajobraz 1973.
22. Istarske Toplice značajni krajobraz 1962.
23. Rovinjski otoci i priobalno područje značajni krajobraz 1968.
24. Pazinski ponor značajni krajobraz 1964.
25. Limski kanal značajni krajobraz 1964.
26. Učka - sjeverni dio značajni krajobraz 1998.
27. Učka - južni dio značajni krajobraz 1998.
28. Gornji Kamenjak značajni krajobraz 1996.
29. Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag značajni krajobraz 1996.
30. Šijana park šuma 1964.
31. Zlatni rt - Punta Corrente park šuma 1948.
32. Škaraba park šuma 1995.
33. Busoler park šuma 1996.
34.
Poluotok Kašteja, Medulin park šuma 1996.
35. Soline park šuma 1996.
36. Učka park prirode 1999.

 

Otočje Brijuni: otočje djevičanske ljepote

Pula-Pola

Park prirode Učka i Vela draga

Buzet

Palud: ornitološki park

Rovinj-Rovigno

Špilja Feštinsko kraljevstvo

Žminj

Jama Baredine

Poreč-Parenzo
Prikaži