Životinjski svijet

Zaštićeni školjkaši istarskog podmorja

Istarsko podmorje

Možda niste znali, ali školjka može doseći i 200 kilograma težine te metar dužine! No, riječ je o onoj najvećoj na svijetu - školjkači, tek jednoj od 20 tisuća školjaka koje žive u svjetskim morima.

Jadransko more, bogatom ribom i drugim morskim bićima, uz brojne raznovrsne školjkaše, krije i 200 zaštićenih vrsta poznatih po svojoj ljepoti. U morskim dubinama uz istarski poluotok obitava sedam zaštićenih vrsta:

- periska
- periska dubinska
- prstac
- prugasta povezača
- kamotočac
- zupka
- puž bačvaš

Osim zbog ljepote, posebno ih treba štititi i čuvati jer su zaslužni za bogatstvo jadranskog podmorja.

Školjkaši su mekušci koji su dobili ime po svojoj vapnenastoj ljušturi, a predstavljaju jednu od najstarijih vrsta životinja, čemu svjedoče ostaci 15.000 njihovih fosilnih vrsta. Školjke većinu života provode sjedilački, ne odvajajući se od svojeg doma i morskog dna. Nova školjka nastaje iz ličinke koja se smješta na peraju ili škrge ribe gdje se dalje razvija, dok odrasla školjka ne izađe iz čahure i padne na dno mora. Poput većine životinja, imaju oči, usta, želudac, pa čak i stopalo kojim se pričvršćuju za tlo u potrazi za domom i hranom. Školjke često žive ukopane u mekano morsko dno, dok neke, poput prstaca, buše rupe u mekim stijenama.

Zakon o zaštiti prirode regulira zaštitu strogo zaštićenih vrsta, među njima i školjkaša.
Zabranjeno je iz prirode uzeti, namjerno uhvatiti ili ubiti, namjerno oštetiti ili uništiti njihove razvojne oblike, kao i uništavanje područja njihova razmnožavanja. Zabranjeno je i držanje, prijevoz, prodaja, razmjena te nuđenje na prodaju ili razmjenu živih ili mrtvih jedinki iz prirode strogo zaštićenih vrsta.

 

Zaštićeni školjkaši istarskog podmorja
I molluschi protetti del fondale marino istriano
[pdf]
Protected bivalves of the Istrian seabed
Geschützte Schalenweichtiere der istrischen Unterwasserwelt
[pdf] 

 

Prikaži