Životinjski svijet

Zaštićeni školjkaši istarskog podmorja

Periska dubinska

Periska dubinska ili Atrina fragilis (Pennant, 1777) pripada obitelji periski, Pinnidae. Iznimno atraktivna školjka ima oblik šiljastog trokuta, no vanjska površina ljušture nema izrazite ljuskave lamele kao periska (Pinna nobilis).

Ljušture su joj simetrične, tanke i lomljive. Vanjska im je strana zelenkastosmeđe, a unutrašnja opalosedefaste boje. Dubinska periska može narasti do najviše 35 centimetra i težiti do 750 grama, ipak srednja težina iznosi oko 400 grama.

Zadržava se na pjeskovito-muljevitom dnu za koje se pričvršćuje bisusnim nitima. Područja na kojim obitava bogato su naseljena raznim drugim morskim organizmima, naročito bodljikašima. Uobičajeno ne živi pliće od 75 metara dubine, ni dublje od 130 metara i spada u manje rasprostranjene školjke. Mrijesti se u proljeće i ljeto, a hrani organskim lebdećim tvarima. Narodno hrvatsko ime koje se još koristi je i lostura dubinska.

Druga znanstvena imena u upotrebi:
Atrina pectinata (Linné, 1767), Pinna fragilis (Pennant, 1777.)

Strani nazivi:
Britte pen shell (engleski), Steekmuschel (njemački), Astura, Pinna lisera (talijanski), Jambonneau fragile (francuski), Pina (grčki), Alabarda, Nacar, Nacra (španjolski)

Prikaži