Doživite Labin - Rabac

Mine Tour: Labinska republika

Oružana pobuna rudara Labinštine iz 1921. godine, poznata pod imenom „Labinska republika“, bila je prva organizirana antifašistička pobuna na svijetu i prvi socijalistički eksperiment radničkog samoupravljanja na Mediteranu. Rudari su, nakon objave štrajka, zauzeli rudnik te organizirali samoupravu, nastavivši proizvodnju i prodaju ugljena za sebe, a branili su se oružjem.

„Labinska republika“ trajala je 37 dana, a u njoj sudjelovali rudari različitih etničkih skupina: Hrvati, Talijani, Slovenci, Česi, Slovaci, Mađari, Poljaci. Radnička solidarnost nije poznavala nacionalno podrijetlo.

»» Rudarska baština Labinštine
»» Trg labinskih rudara
»» Šoht, čelični labinski toranj
»» Doživljaj rudarske baštine i tradicije

 

  • Projekt MINE TOUR bavi se izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine. Spomenik kulture Šoht u Labinu i prirodni spomenik rudnika Sitarjevec u Litiji (Slovenija) spojeni su prekograničnom vezom i zajedničkom rudarskom prošlošću. U sklopu projekta razvijen je turistički itinerar koji povezuje rudarsku baštinu oba grada. www.mine-tour.eu
Prikaži