Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Trg i župna crkva u Svetvinčentu

Palača Zuccato

Kuća pazenatičkog kapetana

Dvoja gradska vrata u Motovunu

Kuća dvaju svetaca

Dvorac obitelji Polesini

Komunalna palača u Motovunu

Ladanjski sklop obitelji Grisoni u Dajli

Kuća Benussi

Podestatova palača u Grožnjanu

Palača Bigatto

Buje - Buie

Palača Salamon

Palača Portarol - Castelletto

Župnikova kuća u Humu

Palača Bettica

Fontik u Buzetu

Zgrada kaštela u Motovunu

Prikaži