Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Dvorac obitelji Polesini

Komunalna palača u Motovunu

Ladanjski sklop obitelji Grisoni u Dajli

Kuća Benussi

Palača Sinčić

Podestatova palača u Grožnjanu

Palača Franković-Vlačić

Biskupova kula

Palača Bigatto

Župna crkva sv. Blaža

Buje - Buie

Palača Salamon

Palača Portarol - Castelletto

Stara kovačnica

Župnikova kuća u Humu

Palača Bettica

Fontik u Buzetu

Zgrada kaštela u Motovunu

Prikaži