Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Palača Califfi

Mala šterna u Buzetu

Palača Verzi

Palača Bembo

Palača Manzini

Palača Negri

Gradska loža u Grožnjanu

Romanička kuća

Palača Soardo-Bembo

Kaštel Morosini-Grimani

Palača Battiala-Lazzarini

Trg i župna crkva u Svetvinčentu

Palača Zuccato

Kuća pazenatičkog kapetana

Dvoja gradska vrata u Motovunu

Komunalna palača u Rovinju

Kuća dvaju svetaca

Središnji gradski trg i cisterna u Vižinadi

Prikaži