Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Morosini-Grimani

Župna crkva sv. Blaža

Palača Soardo-Bembo

Biskupova kula

Stara kovačnica

Palača Franković-Vlačić

Palača Sinčić

Središnji gradski trg i cisterna u Vižinadi

Komunalna palača u Rovinju

Palača Manzini

Palača Califfi

Mala šterna u Buzetu

Palača Verzi

Palača Bembo

Palača Negri

Gradska loža u Grožnjanu

Romanička kuća

Palača Battiala-Lazzarini

Prikaži