Online prijava za sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana turizma u Istri 2020.

Upravni odjel za turizam Istarske županije će i ove godine primjereno obilježiti Svjetski dan turizma u Istri. Glavna tema ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma je


TOURISM AND JOBS: A BETTER FUTURE FOR ALL /
TURIZAM I RADNA MJESTA: BOLJA BUDUĆNOST ZA SVE


Obilježavanje Svjetskog dana turizma će se održati u subotu 28. rujna 2019. kada ćemo svim našim građanima i turistima ponuditi razne sadržaje besplatno ili s popustom od 50%.


Kako bi se uključili i toga dana ponudili svoje sadržaje morate se prijaviti tako da ispunite ovaj online obrazac.

Da bi Vaša prijava bila pravovaljana morate u sva predviđena polja upisati tražene podatke! Molimo priložite nekoliko kvalitetnih fotografija ponuđenih sadržaja (minimalna rezolucija 300 dpi) i Vaš logotip u vektorima.
Ukoliko putem obrasca za prijavu niste u mogućnosti priložiti fotografije, molimo ispunite obrazac i dodatno nas kontaktirajte slanjem fotografija na našu e-mail adresu.

Nakon što ispunite obrazac, pritisnite polje ''Pošalji'' i, ako je sve izvršeno prema navedenim uputama, na službenu e-mail adresu koju ste naveli u prijavi poslati ćemo Vam potvrdu o uspješnoj prijavi.

Zahvaljujemo se na Vašem interesu, te Vam stojimo na raspolaganju za sva pitanja na e-mail adresi turizam@istra-istria.hr i na tel. 052/351-601.


Navesti samo ako je različita od službene e-mail adrese prijavitelja.
Navedite lokaciju, sadržaje koje nudite, način dolaska i dr. Maksimalno 750 znakova s prazninama.

Navedite sadržaj ili više sadržaja koje namjeravate ponuditi


Upišite barem jedan sadržaj


Sadržaj 1
Npr. pola sata, 1 sat, 2 sata i drugo
Navesti cijene sadržaja u kunama s PDV-om za odrasle, djecu i dr.Navesti cijene sadržaja u kunama s PDV-om za odrasle, djecu i dr.

Naš prijedlog je da svi rade od 10 do 18. U suprotnom, navedite u kojem terminu vi namjeravate poslovati.

Molimo vas da priložite minimalno 3 fotografije i vaš logotip. U suprotnom vaša prijava neće biti valjana.

Izjava o privatnosti


Prijavitelj daje svoju suglasnost Istarskoj županiji da prikuplja, obrađuje i pohranjuje navedene osobne podatke u svrhu obilježavanja Svjetskog dana turizma, te daje svoju suglasnost da se izvrši slobodan prijenos njegovih osobnih podataka nadležnim tijelima i pravnim osobama koji su nužni za izvršenje i provedbu predmetnog projekta.


Osobni podaci iz ove prijave biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Istarske Županije.


Prijavitelj potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu njegovih osobnih podataka u svrhu provedbe ovog projekta. Prava prijavitelja u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na web stranici Istarske županije


Pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću prijavitelj izjavljuje da su svi podaci navedeni u ovoj prijavi istiniti, točni i potpuni.


Prijavite se pritiskom na tipku ''Pošalji''.


Prikaži