ISTRA INFO COVID-19 X  

Online prijava za sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana turizma u Istri 2021.

Kao i svake godine, 27. rujna se u cijelome svijetu slavi Svjetski dan turizma, a ovogodišnje geslo pod kojim se održava je


TOURISM FOR INCLUSIVE GROWTH /
TURIZAM ZA UKLJUČIV RAZVOJ


Upravni odjel za turizam Istarske županije i ove godine organizira obilježavanje tog dana, te pozivamo sve pravne i fizičke osobe, odnosno ponuditelje turističkih i s turizmom povezanih usluga koji djeluju na području Istarske županije, da se uključe u obilježavanje ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma, kako bi našu turističku ponudu zajednički učinili dostupnijom svim građanima i posjetiteljima Istre


Obilježavanje Svjetskog dana turizma će se održati u subotu 02. i nedjelju 03. listopada 2021. godine, kada ćemo svim našim građanima i turistima ponuditi razne sadržaje besplatno ili s popustom od 50%.


Kako bi se uključili i toga dana ponudili svoje sadržaje po povoljnim uvjetima morate se prijaviti tako da ispunite ovaj online obrazac.


Molimo Vas da priložite i nekoliko kvalitetnih fotografija ponuđenih sadržaja (maksimalna veličina 5 MB) i Vaš logotip u jpeg formatu.


Ukoliko putem obrasca za prijavu niste u mogućnosti priložiti fotografije, molimo ispunite obrazac i dodatno nas kontaktirajte slanjem fotografija i logotipa na našu e-mail adresu.


Da bi Vaša prijava bila pravovaljana morate u sva predviđena (označena zvjezdicom *) polja upisati tražene podatke!


Nakon što ispunite obrazac, pritisnite polje ''POŠALJI'' i, ako je sve izvršeno prema uputama, na službenu e-mail adresu koju ste naveli u prijavi poslati ćemo Vam potvrdu o uspješnoj prijavi (ukoliko u roku od 10 minuta od slanja prijave ne dobijete potvrdu na email, molimo kontaktirajte nas na donju adresu).


Zahvaljujemo se na Vašem interesu, te Vam stojimo na raspolaganju za sva pitanja na e-mail adresi turizam@istra-istria.hr i na tel. 052/351-601.


Navedite lokaciju, sadržaje koje nudite, način dolaska i dr. Maksimalno 750 znakova s prazninama.

Navedite sadržaj ili više sadržaja koje nudite


Upišite barem jedan sadržaj


Sadržaj 1
Npr. pola sata, 1 sat, 2 sata i drugoNavesti cijene sadržaja u kunama s PDV-om za odrasle, djecu i dr.


Naš prijedlog je da svi rade od 10 do 18. U suprotnom, navedite u kojem terminu vi namjeravate poslovati.

Izjava o privatnosti


Prijavitelj daje svoju suglasnost Istarskoj županiji da prikuplja, obrađuje i pohranjuje navedene osobne podatke u svrhu obilježavanja Svjetskog dana turizma, te daje svoju suglasnost da se izvrši slobodan prijenos njegovih osobnih podataka nadležnim tijelima i pravnim osobama koji su nužni za izvršenje i provedbu predmetnog projekta.


Osobni podaci iz ove prijave biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Istarske Županije.


Prijavitelj potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu njegovih osobnih podataka u svrhu provedbe ovog projekta. Prava prijavitelja u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na web stranici Istarske županije.


Pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću prijavitelj izjavljuje da su svi podaci navedeni u ovoj prijavi istiniti, točni i potpuni.


Prijavite se pritiskom na tipku ''Pošalji''.


Prikaži